O ogrodach deszczowych

Ogrody deszczowe to rodzaj terenów zielonych, które od niedawna cieszą się dużą popularnością. Nie tylko mogą spełniać funkcje dekoracyjne, lecz również służą do filtrowania wody opadowej, a przez to zwiększają jej retencję.

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie lub pojemniku. Mają na celu usuwanie zanieczyszczeń z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód.

Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzeni bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpowiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Ogród deszczowy w betonowej skrzyni to idealne rozwiązanie, które możemy zastosować tuż przy budynku. Woda opadowa z dachu doprowadzona przez rynnę zasila ogród deszczowy, a rośliny oczyszczają ją z metali ciężkich. W trakcie ulewnych deszczy magazynowana w ogrodzie deszczowym woda zapobiega podtopieniom i zalewaniu okolic budynku. Ogród deszczowy w betonowej skrzyni jest alternatywą dla ogrodu deszczowego w gruncie w sytuacji, gdy nie dysponujemy dużą ilością miejsca.

DOŁĄCZ DO NASZEJ
ZIELONEJ SPOŁECZNOŚCI

Nasz sklep internetowy

 

Korzyści z zastosowania ogrodów deszczowych

POBIERAJĄ DUŻO WODY

zapobiegają pojawianiu się podtopień i obszarów podmokłych na działce

ZMNIEJSZAJĄ KOSZTY

redukują koszty podlewania i wydatki na niezagospodarowaną wodę deszczową

OCZYSZCZAJĄ WODĘ I GLEBĘ

poprawiają ich właściwości, zatrzymując zanieczyszczenia
(cząsteczki brudu, chemikalia, bakterie)

SĄ PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT

zapewniają dostęp do wody owadom, płazom, ptakom czy ssakom, dlatego wspierają bioróżnorodność

WYTWARZAJĄ TLEN

możemy oddychać lepszej jakości powietrzem

DEKORACJA

stanowią dekorację ogrodu i ciekawą alternatywę dla rabaty kwiatowej

Budowa ogrodu deszczowego w skrzyni

1. Wybór właściwego miejsca

Ogród deszczowy w pojemniku najlepiej zlokalizować bezpośrednio przy rurze spustowej, dopasowując jej długość do wysokości pojemnika w którym powstanie ogród.

Aby uniknąć zwilgocenia elewacji, należy zapewnić możliwość swobodnego krążenia powietrza między pojemnikiem a ścianą budynku, dlatego donica powinna być oddalona od ściany minimum 30 cm.

2. Dobór wielkości pojemnika

Wielkość pojemnika zależy od wielkości powierzchni dachu budynku, z którego woda, spływająca rurą spustową, zasili rośliny w donicy. Powierzchnia pojemnika powinna wynosić około 2-3 % powierzchni odwadnianej dachu, a jego głębokość 0,8 0,9 m.

Rekomendowana powierzchnia pojemnika
w zależności od powierzchni dachu
Powierzchnia dachu,
z którego odprowadzana jest woda
(m2)
Powierzchnia
pojemnika na rośliny
(m2)
50 1
100 2
150 3
200 4
250 5
300 6

3. Jak wypełnić skrzynię?

 • Dno skrzyni wypełniamy warstwą keramzytu (lub kruszywa dolomitowego o frakcji max 16mm) do wysokości ok 30 cm. Warto zadbać o to, aby w trakcie napełniania skrzyni do materiałów sypkich nie dostały się liście lub śmieci, które mogłyby blokować wolne przestrzenie i pogarszać właściwości filtracyjne.
 • Na kruszywie umieszczamy dwie rury drenujące o średnicy 80 mm każda. Rura drenująca ułożona poziomo powinna znajdować się pod lekkim kątem, aby ułatwić odpływ wody ze skrzyni. Jeden koniec rury należy zaślepić, drugi zaś wyprowadzić poza pojemnik.
 • Rura drenująca powinna być połączona pod kątem prostym z rurą przelewową o tej samej średnicy. Rura przelewowa ma wystawać ponad powierzchnię ogrodu ( ale poniżej górnej krawędzi skrzyni) i zbierać nadmiar wody. Koniec rury należy zamknąć kratką odpływową o odpowiedniej średnicy.
 • Ułożoną rurę zasypujemy. W trakcie dodawania materiału należy uważać, aby nie zniszczyć albo nie przemieścić rury drenującej i przelewowej.

Warstwowa budowa ogrodu deszczowego

 • Kolejną warstwę, około 45 cm, stanowi piasek, najlepiej gruboziarnisty , rzeczny lub płukany, wraz z dodatkami, które pomogą utrzymać wilgotność złoża i oczyścić wodę opadową. Takimi dodatkami mogą być: tłuczona cegła, drobne kruszywo dolmitowe, kruszywo wapienne, wodorotlenek żelaza, preparaty EM (żywe kultury bakteryjne). Dodatki powinny stanowić minimum ¼ tej warstwy.
 • Ważne aby materiał ubijać w trakcie wypełniania, w przeciwnym razie może dojść do znacznego i nierównomiernego zapadania się ogrodu po gwałtownych opadach atmosferycznych.
 • Ostatnią warstwą jest warstwa kory lub kamieni ozdobnych, stanowiąca około 35 cm.
 • Rurę połączoną z rynną, należy skierować tak, aby woda swobodnie spływała do ogrodu, a nie wymywała jego wierzchnią warstwę.

4. Pielęgnacja ogrodu deszczowego

Pielęgnacja ogrodu deszczowego nie jest skomplikowana, gdy wykorzystamy rośliny rodzime, odporne na lokalne warunki klimatyczne. Ogród deszczowy nie wymaga podlewania ( wyjątkiem są długie susze) ani nawożenia. Wystarczy od czasu do czasu sprawdzić czy rury nie są zanieczyszczone ani zatkane, czy nurt wody nie poprzesuwał kamieni na powierzchni ogrodu i czy ziemia w ogrodzie się nie zapadła. Jeżeli tak, koniecznie należy uzupełnić brakujące warstwy i wyrównać powierzchnię ogrodu.

5. Ogrody deszczowe
w przestrzeni przydomowej i miejskiej

Ogrody przydomowe i parki są enklawami życia biologicznego, ale w proporcji do zwartej zabudowy miejskiej jest ich coraz mniej, a centra miast w znacznej części są betonowymi pustyniami.

Szacuje się, że na terenach zurbanizowanych nawet 90% wody opadowej, zamiast trafiać do gleby, spływa powierzchniami nieprzepuszczalnymi do kanalizacji albo niżej położonych zlewni. Nadmiar wody opadowej zalewa ulice i prowadzi do powodzi miejskich.

Przywrócenie równowagi w obiegu wody dzięki przyrodzie stanowi kluczowy element w walce z podtopieniami w miastach pokrytych nieprzepuszczalnym betonem.

Coraz więcej samorządów szuka ekologicznych rozwiązań, które przywrócą równowagę w obiegu wody oraz poprawią komfort życia mieszkańców.
W związku z tym w ramach dofinansowań wiele miast w Polsce założyło ogrody deszczowe umiejscowione na skwerach, przy szkołach, wzdłuż budynków, a nawet na rondach.

Przykładem jest Szkoła przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu, gdzie w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z suszą i promowanie rozwiązań służących oszczędzaniu wody, eksperci z firmy Deer Garden prowadzili warsztaty i pomagali wykonać ogród deszczowy.

Ogród deszczowy w betonowej skrzyni w wykonaniu uczniów z ZS nr1
w Wieluniu

Skonfiguruj betonową
skrzynię modułową
za pomocą wizualizacji 3D

Zapraszamy do pobrania
trójwymiarowych modeli
w formacie DWG, SKP i VWX

zobacz

 1.  
 2.  
 3.  

Potrzebujesz pomocy?

zadzwoń: +48 730 688 108

×