Montaż warzywnika
Zobacz jakie to proste!

W trakcie montażu zaleca się użycie silikonu w celu wypełnienia odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami, jak i uzyskania większej stabilności powstałej konstrukcji. Zastosowanie silikonu zapobiegnie przesuwaniu się poszczególnych elementów w trakcie wypełniania warzywnika ziemią. Zabieg ten z pewnością podniesie estetykę i trwałość konstrukcji. Warzywnik montuje się na równym, stabilnym podłożu. W miejscu łączeń pojedynczych elementów zaleca się stosowanie płyty betonowej, kostki, pustaka lub cegły. Poszczególne elementy nakłada się do góry na rurki ze stali nierdzewnej w odpowiedniej kolejności. Przed nałożeniem kolejnego elementu stosuje się listwy mocujące wzmacniające całość konstrukcji. Przed nałożeniem kolejnego elementu stosuje się listwy mocujące wzmacniające całość konstrukcji. Końcowym etapem jest przyklejenie zaślepek w otwory za pomocą silikonu, w których znajdują się rurki.

PODCZAS MONTAŻU CAŁY CZAS NALEŻY SPRAWDZAĆ POZIOM I PION MONTOWANEGO ELEMENTU ORAZ KĄT PROSTY NAROŻNIKÓW. 

Zastosowanie rurek do montażu poszczególnych elementów warzywnika:

Warzywnik wzór deska oraz trawertyn:

Rurka ze stali nierdzewnej fi 12 o wysokości 26 cm – 1 warstwa

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 56 cm – 2 warstwy

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 85 cm – 3 warstwy

Warzywnik wzór półbal:

Rurka ze stali nierdzewnej fi 12 o wysokości 24cm – 1 warstwa

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 54 cm – 2 warstwy

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 80 cm – 3 warstwy

Po zakończeniu prac montażowych należy bezwzględnie zabezpieczyć wewnętrzne ścianki warzywnika folią oraz impregnatem. 

Elementy betonowych grządek warzywnych można mocować tylko na podłożu nośnym, tzn. zdolnym przenieść obciążenie całego elementu wraz z fundamentem betonowym. 

Wyróżniamy trzy sposoby mocowań na podłożach:

 • na podłożach litych, tzn. na gotowych chodnikach, alejkach i drogach wykonanych z kostek lub płyt betonowych oraz z asfaltu. W tym przypadku należy sprawdzić poziom nawierzchni i całość powierzchni planowanej pod produkt pokryć hydroizolacją,
 • na fundamencie betonowym zabudowanym bezpośrednio w gruncie. Fundament jest elementem konstrukcyjnym, przekazującym na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu zapewnia:
  • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej skuteczność,
  • właściwą głębokość posadowienia ( na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności),
  • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem, np. podciąganiem kapilarnym, przez wykonywanie izolacji poziomych.
 • innym równym, stabilnym podłożu zapobiegającym osiadanie warzywników oraz ich stateczność. 

Przy wykonywaniu fundamentów należy pamiętać, aby je wypoziomować, a powierzchnię wyrównać. Po uzyskaniu wytrzymałości i odporności fundamentu (zgodnie z  instrukcją producenta zastosowanie klasy betonu C20/25 o odpowiedniej klasie ekspozycji i zgodnego z normą PN-EN 206), przystępujemy do dalszych prac. W przypadku wystąpienia nierówności istnieje możliwość wyrównania fundamentu szlifierką tarczową. Następnie całość fundamentu stykającego się z montowanym elementem pokrywamy izolacją bitumiczną o grubości min. 2 mm. 

Po zabezpieczeniu wewnętrznych ścianek warzywnika impregnatem oraz folią należy powoli i ostrożnie wypełnić konstrukcję ziemią. Szczególną uwagę należy zwrócić przy tej czynności na płaskowniki. Szybkie i nieuważne wypełnienie może spowodować zdeformowanie całej konstrukcji poprzez przesunięcia, pochylenia jak również pęknięcia poszczególnych elementów betonowych.  

 1.  
 2.  
 3.  

Potrzebujesz pomocy?

zadzwoń: +48 730 688 108

×